Is er een maximum aantal deelnemers?

Chasin’ the Sunset is een meerdaags evenement over een afstand van 900km, waardoor we aangewezen zijn op een beperkte hoeveelheid goede slaapplaatsen onderweg. Dit, gekoppeld met het willen borgen van kwalitatief goede ondersteuning voor alle deelnemers, maakt dat het aantal deelnemers beperkt is.